ویزای توریستی ایتالیا

ویزاي توریستی ایتالیا، شامل افرادي می شود که با هدف گردشگري، قصد اقامت چند روزه تا سه ماهه را دارند. فراموش نکنید که ویزاي توریستی به شما اجازه ي کار نمی دهد و براي اشتغال در ایتالیا، احتیاج به صدور مجوز کار دارید. اولین مرحله براي درخواست ویزاي هر کشوري، تکمیل فرم تقاضاي ویزا ست. این فرم را می توانید از بخش روادید کنسولگري سفارت ایتالیا در تهران تهیه کنید؛ فرم باید در دو نسخه و براي هر فرد به طور جداگانه تکمیل شود.

زمان تعیین وقت سفارت ایتالیا به طور معمول وقت های موجود در سفارت برای یک تا سه هفته باز میشوند. اما به علت درخواست های بالا و حجم بالای متقاضیان معمولا تمام وقت های سفارت سریع اخذ می گردد و شما باید منتظر باز شدن وقت جدید بمانید و چون ممکن است سفارت وقت های جدید را هر زمانی برای اخذ آزاد کند، قطعا روند گرفتن وقت سفارت برای شما به طول خواهد انجامید.

یکی از خدمات پرواز شایلی در زمینه تعیین وقت سفارت ایتالیا می باشد، جهت تعیین وقت سفارت فوری با ما تماس حاصل نمایید.

ویزای توریستی ایتالیا